Avís legal

Avís legal

Condicions d’ús

Aquesta pàgina web ha estat dissenyada per informar sobre els productes i serveis prestats pels establiments de Òptica Pasteur del Principat d’Andorra.

La visita d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’usuari al visitant i implica la seva acceptació plena i sense reserves de totes les condicions i disposicions contingudes en aquest avís legal i condicions d’ús.

L’objectiu d’aquesta pàgina web és proporcionar als clients de Òptica Pasteur una informació veraç i actualitzada dels productes i serveis que explicita.

Tots els productes que apareixen en aquesta pàgina web han estat autoritzats pel Ministeri de Sanitat del Principat d’Andorra. No obstant això, cada país pot tenir requisits legals o pràctiques específiques i particulars, per la qual cosa la importació i el compliment de les lleis pròpies de cada Estat queda sota l’exclusiva responsabilitat de l’usuari d’aquesta pàgina web i Òptica Pasteur declina tota responsabilitat per la immobilització, destrucció o intervenció dels productes anunciats en aquesta pàgina web per les autoritats duaneres o fiscals del país d’importació.

Òptica Pasteur és el titular d’aquesta pàgina web i tots els drets de propietat intel·lectual o industrial de la mateixa i el seu disseny i continguts li pertanyen, excepte si s’indica una altra cosa a la pròpia pàgina web. Per tant, els continguts d’aquesta pàgina web així com els logotips, signes distintius i marques de Òptica Pasteur que apareixen en aquesta, no podran ser objecte de manipulació, còpia, modificació, reproducció, transmissió, adaptació, etc, sense l’expressa autorització d’Òptica Pasteur ja que estan protegits per la legislació pròpia del Principat d’Andorra i per la normativa internacional reguladora dels drets de propietat intel·lectual i industrial, entre uns altres.

Òptica Pasteur es compromet a respectar en tot caso la intimitat dels usuaris d’aquesta pàgina web i a obtenir dades personals dels mateixos únicament si són proporcionats voluntàriament per ells. En tot cas, Òptica Pasteur es compromet a respectar i complir la legislació vigent al Principat d’Andorra sobre protecció de dades de caràcter personal i a utilitzar la informació proporcionada només per a les finalitats concretes pels quals ha estat subministrada i no cedir ni transferir l’a cap tercer sense la prèvia i expressa autorització de l’usuari de la pàgina web. Aquesta pàgina web permet accedir des d’ella a altres llocs web que poden contenir dades o informació d’interès per als seus visitants però respecte als quals Òptica Pasteur no té control sobre cap característica d’aquests, per la qual cosa Òptica Pasteur rebutja qualsevol responsabilitat respecte als continguts i serveis oferts així com respecte a l’ús que lliurement els usuaris d’aquesta pàgina web puguin fer. Aquesta pàgina web està operada des del Principat d’Andorra i els seus termes d’ús estan regits per les lleis del Principat d’Andorra, per la qual cosa qualsevol controvèrsia o disputa relacionada amb la mateixa es regirà per la legislació vigent al Principat d’Andorra i els seus tribunals seran els exclusivament competents per a la seva resolució.