limpeza coronavirus gafas

Passos a seguir per prevenir el Coronavirus en tornar a casa

Rentar-se les mans no és l’única mesura que cal tenir en compte a l’hora de prevenir el Coronavirus. Si has de sortir al carrer, recorda que és important seguir els següents passos preventius en tornar a casa.

Passos preventius pel Coronavirus a casa

  1. La persona que arriba a casa de l’exterior ha d’intentar no tocar res
  2. Deixar la bossa, la cartera i les claus en una caixa a l’entrada, així com el calçat. Pensa que els objectes personals com el mòbil, la careta i les ulleres també s’han de netejar
  3. El següent pas és despullar-se i dipositar tota la roba en una bossa gran de plàstic. La resta d’objectes personals (mòbil, ulleres…) s’han de deixar dins d’una bossa més petita.
  4. Després de dutxar-se cal netejar tots els objectes personals amb alcohol o amb aigua i sabó. La neteja s’ha de dur a terme amb guants o rentar les mans correctament en acabar.
  5. Ventila sovint la llar, especialment les estances comunes

Quan tornes a casa de comprar o de treballar és important seguir aquests passos. Pensa que no només tu pots haver estat en contacte amb superfícies que hagin tocat persones contagiades pel Coronavirus, sinó que també ho poden haver fet els teus objectes personals (com ara les ulleres).

prevenir coronavirusVull més info per WhatsApp