Política de Privacitat

En utilitzar el present Lloc Web, les Aplicacions, i / o al comunicar-se electrònicament amb PASTEUR ÒPTICS, S.L. a través del seu web www.opticapasteur.com ; es recullen i es tracten les dades personals que se sol·licita a l’Usuari. Les dades subministrades per l’Usuari quedaran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de PASTEUR ÒPTICS, S.L. el qual serà processat amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats per l’Usuari. L’usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessàries per a la prestació dels serveis pactats, els quals es regeix per la present política de privacitat.

 

La informació personal recollida dels clients registrats s’emmagatzema en una base de dades propietat de PASTEUR ÒPTICS, S.L. que assumeix les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb el que estableix la Llei LQPD 29/2021, del 28 d’Octubre, qualificada de protecció de dades personals i el Decret 391/2022, del 28 de Setembre, que la desenvolupa; així com el Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal RGPD UE- 2016/679.

 

PASTEUR ÒPTICS, S.L., a través del seu web, utilitzarà les dades subministrades per l’Usuari de manera interna per donar a conèixer a l’Usuari els seus productes i publicacions que pogués considerar d’interès per al mateix. Sota base del seu consentiment.

 

En qualsevol cas, les seves dades seran tractades amb un nivell de protecció d’acord a les normes aplicables sobre Protecció de Dades i no se sotmetran a decisions automatitzades.

 

El responsable del tractament de les dades personals que l’Usuari faciliti a l’accedir i utilitzar el Lloc Web i les Aplicacions és PASTEUR ÒPTICS, S.L., amb domicili social a aquests efectes: Avinguda Meritxell, 95 -AD500- ANDORRA LA VELLA (PRINCIPAT D’ANDORRA).

 

La legitimació per al tractament és l’interès legítim de PASTEUR ÒPTICS, S.L. en mantenir la relació existent amb l’Usuari i, si escau, el seu consentiment. Per tant, PASTEUR ÒPTICS, S.L. recollirà i mantindrà les seves dades mentre la relació sigui vigent i, si escau, l’Usuari no revoqui el consentiment que ha prestat al tractament de les seves dades. En tot cas, quan les dades personals no siguin necessaris per al fi per al qual van ser recollides i mentre no es procedeixi a la cancel·lació definitiva dels mateixos, es conservaran de forma bloquejada.

 

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, supressió de les seves dades de caràcter personal subministrades a la web www.opticapasteur.com; així com retirar el consentiment prestat, mitjançant comunicació escrita dirigida a la DPD de PATEUR ÒPTICS, S.L. al domicili social facilitat anteriorment.

Aquesta comunicació també es podrà realitzar mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça de la nostra DPD – Berta Faura: protecciodedades@opticapasteur.com

L’usuari es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació de les dades personals que hagi facilitat. Qualsevol pèrdua o dany causat al Lloc web o per a agents, a PASTEUR ÒPTICS, S.L. o de qualsevol tercer mitjançant la comunicació d’informació errònia, inexacta o incompleta serà responsabilitat única i exclusiva de l’Usuari.

 

FINALITAT I TRACTAMENT DE LES DADES

 • Sempre hem estat compromesos amb prestar els nostres serveis amb un alt grau de qualitat, la qual cosa inclou tractar les teves dades amb seguretat i transparència.
 • Legalitat: Només recopilarem les teves Dades personals per a fins específics, explícits i legítims.
 • Minimització de dades: Limitem la recollida de dades de caràcter personal al que és estrictament rellevant i necessari per als fins per als quals s’han recopilat.
 • Limitació de la finalitat: Només recollirem les teves dades personals per als finsdeclarats i només segons els seus desitjos.
 • Precisió: Mantindrem les teves dades personals exactes i actualitzades.
 • Seguretat de les dades:Apliquem les mesures tècniques i organitzativesadequades i proporcionals als riscos per garantir que les teves dades no pateixin danys, com ara divulgació o accés no autoritzat, la destrucció accidental o il·lícita o la seva pèrdua accidental o alteració i qualsevol altra forma de tractament

il·lícit.

 • Accés i Rectificació: Disposem de mitjans perquè accedeixis o rectifiquis lesteves dades quan ho consideris oportú.
 • Conservació: Conservem les teves dades personals de manera legal i apropiadai només mentre és necessari per als fins per als quals s’han recopilat.
 • Tercers: L’accés i transferència de dades personals a tercers es duen a terme d’acord amb les lleis i reglaments aplicables i amb les garanties contractualsadequades.
 • Màrqueting Directe i cookies: Complim amb la legislació aplicable en matèria depublicitat i cookies.

 

RECOLLIDA I TRACTAMET DE LES DADES

 • Les tipus de dades que es poden sol·licitar i tractar són:
 • Dades de caràcter identificatiu.
 • També recollim de manera automàtica dades sobre la seva visita al nostre llocweb segons es descriu en la política de cookies.
 • Sempre que sol·licitem les teves Dades personals, t’informarem amb claredat dequines dades personals recollim i amb quina finalitat. En general, recollim i tractem les teves dades personals amb el propòsit de proporcionar informació, serveis, productes, informació rellevant i novetats en el sector.
 • Enviament de comunicacions.

 

PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del Lloc Web i Aplicació, entenent per aquests a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, imatges, icones, enllaços, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els “Continguts”), són propietat intel·lectual de PASTEUR ÒPTICS, S.L. o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent de propietat intel·lectual sobre els mateixos, excepte aquells que resultin estrictament necessaris per a l’ús del Lloc Web i del’Aplicació.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de PASTEUR ÒPTICS, S.L. o tercers, sense que pugui entendre que l’accés al Lloc Web i/o Aplicació atribueixi cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i / o signes distintius.

 

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

PASTEUR ÒPTICS, S.L. actua amb la màxima diligència possible perquè les dades i la informació que ofereix al seu lloc web estigui actualitzada en tot moment, si bé no garanteix ni es fa responsable de l’exactitud i actualització dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment. PASTEUR ÒPTICS, S.L. tampoc serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc web.

La durada de la prestació del servei del lloc web i dels serveis és de caràcter indefinit.

Sense perjudici de l’anterior, PASTEUR ÒPTICS, S.L. es reserva el dret d’interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del Web o de qualsevol dels serveis que ho integren.

PASTEUR ÒPTICS, S.L. no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

 • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del Web i/o dels seus serveis o continguts.
 • La falta d’utilitat, adequació o validesa del Web i/o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris.
 • L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.
 • La recepció, obtenció, emmagatzematge, difusió o transmissió, per part delsusuaris, dels continguts.
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a les presents Condicions Generals, ala bona fe, als usos generalment acceptats o a l’ordre públic, del lloc web, elsseus serveis o continguts, per part dels usuaris.
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestatsper tercers i llocs a la disposició dels usuaris en el lloc web.
 • L’incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos enrelació amb els serveis prestats als usuaris a través del lloc web.
  Les relacions comercials amb els clients es regiran per les condicions generals que, si s’escau, s’estableixin per PASTEUR ÒPTICS, S.L. en un document específic a aquest efecte, o pels pactes concrets que es puguin acordar amb els clients.CONDICIONS D’ÚSL’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret del Principat d’Andorra. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.Tota informació i documentació disponible en altres idiomes diferents al català de la present pàgina web es proporciona únicament a efectes informatius. En cas de discrepància entre el contingut de la versió en altres idiomes diferents al català ( si s’escau) i el de la versió original en català prevaldrà el d’aquesta última.