Participa al nostre concurs i guanya 2 entrades!

Bases Legals del Concurs

1. ORGANITZADOR I OBJECTE DEL CONCURS. ÒPTICA PASTEUR durà a terme varis concursos dirigits a tots els consumidors potencials denominat “Entrades MoraBanc Andorra”, amb la finalitat de fomentar la participació i la interacció al perfil de Facebook i Instagram d’ÒPTICA PASTEUR a Andorra per part dels consumidors, així com per ampliar la base de dades de l’empresa.

2. ÀMBIT TERRITORIAL I D’APLICACIÓ DE LA PROMOCIÓ. Els CONCURSOS es duran a terme dins del Principat d’Andorra.

3. ÀMBIT TEMPORAL. El període de participació començarà uns dies abans de cada CONCURS i finalitzarà el dia abans de cada partit. El guanyador s’anunciarà a les xarxes socials, l’endemà del partit, en cas de ser entre setmana o en dilluns, en cas d’haver-se jugat durant el cap de setmana, per tal que els guanyadors tinguin temps d’anar a recollir les entrades.

4. CARÀCTER GRATUÏT DEL CONCURS. Els CONCURSOS es duran a terme sota la modalitat de “CONCURS gratuït”, és a dir, la participació no implicarà cap despesa per part del participant.

5. COMUNICACIÓ DEL CONCURS. El present concurs es comunicarà durant el període en el qual es trobi actiu a través de la pàgina de Facebook i Instagram.

6. PERSONES LEGITIMADES I MECÀNICA DEL CONCURS. Per concursar, els participants hauran de ser seguidors dels partits de bàsquet de MoraBanc Andorra, ja que els seus coneixements seran fonamentals per poder guanyar les entrades.

Al accedir, des de Facebook o Instagram, a la plataforma de formulari creada especialment per cada CONCURS, els participants hauran de deixar les seves dades personals (que entraran a formar part de la base de dades d’ÒPTICA PASTEUR) i hauran de dir quin serà el resultat d’un partit determinat i que se celebrarà abans del partit sobre el qual es donin les entrades.

Si més d’un participant dóna respostes iguals o similars, aproximant-se molt al resultat final, el guanyador es determinarà segons la seva data de participació. Així, el guanyador serà aquell que hagi introduït abans la resposta guanyadora. Una verificació que es pot fer gràcies a la plataforma creada especialment pels CONCURSOS, que especifica l’hora i data en que s’envia cada resposta.

Cada usuari pot participar més d’un cop, però només podrà guanyar un premi. Està prohibida la participació als menors de 18 anys. ÒPTICA PASTEUR es reserva el dret a desqualificar opinions per motius de decor i bona educació.

7. PREMI Els 2 usuaris guanyadors rebran com a premi 2 entrades pels partits de bàsquet MoraBanc Andorra que s’estiguin promocionant en aquell moment.

8. COMUNICACIÓ DELS GUANYADORS Una vegada finalitzat el concurs, s’informarà als guanyadors mitjançant un storie públic a Facebook i Instagram, així com amb un correu d’electrònic vàlid (facilitat en el moment de realitzar la participació al CONCURS). Si pels motius que fossin, el guanyador decideix no acceptar el premi finalment, aquest s’assignaria al següent finalista.